Testprogramma voor de Visa World Card

VRAAG

Wat werkt er beter? Een envelop met of zonder Port Betaald zegel, met of zonder visual, of een selfmailer? En wat doet een andere copy insteek? ICS (International Cards Services) wilde weten of en hoe de response kon worden verbeterd. Een droomopdracht voor TIM. Het testen van mailpieces is helaas een uitzondering geworden, door kostenreducties en strakke deadlines. Gelukkig ziet ICS er wel de noodzaak van in.


OPLOSSING

Bij het testen van een DM-actie is het essentieel om telkens maar één onderdeel te veranderen t.o.v. het control pack. Alleen dan kan je ontdekken wat er beter werkt. Door de verschillende tests en het control pack tegelijkertijd te versturen wordt de tijdsfactor geëlimineerd. Je weet dan welk mailpack het beste scoort. Hoe hoog de response is bij de roll out is nog niet te voorspellen, omdat dan de tijdsfactor gaat meespelen.


RESULTAAT

Een van de mailpieces uit de test was een selfmailer. Alhoewel ook die qua aanbod, tekst en visuals gelijk was aan het control pack, week hij op een aantal onderdelen af. Hij was uit één stuk papier gefabriceerd, met een geïntegreerd responseformulier en antwoordenvelop. Bij deze test speelde met name de kosten per response een rol. Doordat de productie van een selfmailer bij grote aantallen erg voordelig kan uitpakken, zou het break even point eerder bereikt kunnen worden.